ConSEL PLUS

Aplikacja sprzedawana i obsługiwana przez firmę Motorola.

Używana wraz z systemami radiowymi Motorola MOTOTRBO™ oferuje znacznie zwiększenie ich funkcjonalności. Rozwiązanie oparte na połączeniu IP umożliwia pracę dyspozytorów z wielu lokalizacji, przesyłanie głosu, wiadomości tekstowych , ich archiwizację, komunikację pomiędzy dyspozytorami, diagnostykę systemu radiowego i wiele innych funkcjonalności podnoszących efektywność wykorzystania systemu.  

ConSEL PLUS to skalowalne rozwiązanie kompatybilne z rozwiązani MOTOTRBO™ pozwalające na połączenie do jednego lub kilku systemów zapewniając tym samym możliwość ich integracji i komunikację ich użytkowników oraz dyspozytorów. 

Zastosowanie aplikacji ConSEL zwiększa wydajność operacyjną. Oprogramowanie usprawnia komunikację radiową w systemach wielkoobszarowych. Dzięki temu czasy reakcji i interwencji skracają się znacząco. Aplikacja zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo systemu, ergonomię, produktywność i wydajność dzięki lepszej wymianie informacji.

Aplikacja współpracuje z systemami radiowymi Motorola MOTOTRBO wyłącznie w trybie bezpośredniego połączenia IP:

Połączenie do jednego systemu:

Połączenie do wielu systemów:

Połączenie do systemu Capacity Max:

Widok konsoli dyspozytora pracującego z dwoma systemami wielkoobszarowymi (IP Site Connect oraz Capacity Plus Multi Site). Uruchomiony moduł
LOCATION POSITIONING. Na konsoli widać wykorzystanie funkcjonalności przycisków funkcyjnych ( bezpośredni połączenie do kontaktu indywidualnego lub grupy).
Widok konsoli dyspozytora z uruchomionym modułem SYSTEM MONITORING oferującym diagnostykę urządzeń radiowych w systemie.
Widzimy dane bieżące o obiektach oraz przykłady modułów mapowych (LOCATION POSITIONING).
Widok konsoli dyspozytora z uruchomionym modułem
Monitoring Systemu oraz widoczną funkcjonalnością Network Topology.
Widok konsoli dyspozytorskiej z uruchomionymi modułami MAPA ZASIĘGU oraz LOKALIZACJA POŁOŻENIA. Moduł MAPA ZASIĘGU umożliwia budowanie mapy zasięgów radiowych systemu oraz wspomaga proces planowania budowy systemów łączności radiowej.