Sprawdź Nasze Produkty

Consel AVL

Moduł oprogramowania umożliwiający pozycjonowanie użytkowników Mototrbo™, TETRA, GSM.

ConSEL BASIC

Oprogramowanie dyspozytorskie w wersji podstawowej zapewniające funkcję zdalnego sterowania radiotelefonem bazowym.

ConSEL PRO

Oprogramowanie w wersji umożliwiającej budowę sieci rozległych ze sterowaniem sieciami wielkoobszarowymi.

ConSEL MOBILE

Moduł oprogramowania umożliwiający pracę dyspozytora oraz użytkowników systemy z poziomu urządzeń mobilnych.

ConSEL INDOOR LOC

Moduł oprogramowania umożliwiający wykorzystanie w systemie funkcjonalności lokalizacji wewnątrzbudynkowej.

ConSEL DIAGNOSTIC

Moduł oprogramowania umożliwiający monitorowanie stanu pracy systemu, zarządzanie urządzeniami oraz raportowanie.

ConSEL INTEGRATION

Rozwiązanie umożliwiające integrację środków łączności radiowej w różnych systemach i standardach.

ConSEL PLUS

Aplikacja sprzedawana i obsługiwana przez firmę Motorola. Używana wraz z systemami radiowymi Motorola Mototrbo™.