Case study

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego

Obszar:

11710.20

km2

Ludność:

1273550

mieszkańców

Podział administracyjny:

14

powiatów

Inne dane:

31 2543

miast wsi

Centrum Ratownictwa medycznego Kielce – historia:

Pierwszy etap

system monitoringu pojazdów w oparciu o GSM
+ aplikacji CPR jako pierwszy krok w Aksel
i współpracy z klientem

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa medycznego – konfiguracja sieci:

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa medycznego – wyposażenie strefy:

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa medycznego – wyposażenie ambulansu:

[…] System łączności radiowej zrealizowany przez firmę Aksel poprawił organizację naszej firmy. Funkcje dodatkowe, świadczone przez cyfrowy sprzęt, to kamień milowy w rozwoju sieci komunikacyjnej. Aksel spółka z o.o. wdrożyła system sprawnie i w krótkim czasie, co potwierdza doświadczenie firmy i wysoką jakość świadczonych przez nią usług […]

Dyrektor Centrum Ratownictwa Medycznego Kielce