Bezpieczeństwo publiczne

Niezawodna łączność radiowa jest jednym z kluczowych elementów efektywnego działania każdej służby bezpieczeństwa publicznego.

Osoby odpowiedzialne za koordynację i prowadzenie działań pracują z wieloma systemami wspomagającymi dowodzenie. Cyfrowe systemu łacznoći radiowej dają szereg możliwości wmosząc do procesu dowodzenia szereg dodatkowych informacji poza komunikacją głosową. Aplikacja dyspozytorska jako narzędzie pozwalające na wykorzystanie możliwości technologii radiowych musi być “przyjazna użytkownikowi”. Powinna w sposób prosty i skuteczny umożliwiać pracę z zasobami dyspozytora. 

Nasze rozwiązanie znalazło szereg zastosowań w najważniejszych służbach tego sektora w kraju. Pracują z nim: Policja, Służba Więzienna, Straż Graniczna, Państwowa Straż pożarna, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, Wodne i Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Zarządzanie Kryzysowe.